Futuraskolan International
Klass 5b

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Angelica Bernellon

Redovisade uppgifter