Örtagårdsskolan
Klass 5B

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Omar Assaad

Redovisade uppgifter