NorsjöSkolan
Klass 5A

Kommun: Norsjö kommun

Verksamhet: Grade 51

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Liz Alm

Redovisade uppgifter