Vallastadens skola
klass 5A

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Anna Jansson

Redovisade uppgifter