Tallidskolan
Klass 5A, 5B

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Aurora Brydolf

Redovisade uppgifter