Skogskällan
Klass 5A

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Sabine Helin

Redovisade uppgifter