Futuraskolan International
Klass 5a

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Angelica Bernellon

Redovisade uppgifter