Örtagårdsskolan
Klass 5A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Omar Assaad

Redovisade uppgifter