Hemsjö skola
Klass 5 Grön

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Tina Karlsson

Redovisade uppgifter

"VI har återvunnit dryckesförpackningar!"