Sundby skola
Klass 5-6

Kommun: Ekerö kommun

Verksamhet: Grade 51, Klass 6

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Marianne Rygart

Redovisade uppgifter