Kälarne skola
Klass 5-6

Kommun: Bräcke kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Margareta Svelander

Redovisade uppgifter