Färsingaskolan
Klass 5-6

Kommun: Sjöbo kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 110 st

Pedagogens namn: Jessica Larsson

Redovisade uppgifter