Norrskolan
Klass 5

Kommun: Uddevalla kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 48 st

Pedagogens namn: Anna Henriksson

Redovisade uppgifter

"Vi har gissat hur lång tid det tar för olika material att brytas ner i marken och satt fast olika material (inkl kartong) på en bräda och grävt ner den för att följa vad som händer (eller inte) med olika material under ett helt läsår. Vi har diskuterat och resonerat utifrån olika påståenden om återvinning, sant eller falskt samt tränat på att motivera våra svar. Vi har tagit reda på hur många gånger olika material kan återvinnas. Vi har ritat en serie om vad vi tror händer med en dryckeskartong när den är förbrukad och sen har vi sett en film som visar vad som händer och därmed lärt oss mer om det tekniska systemet kring återvinning i Sverige. Vi har gjort en undersökning i hemmet kring återvinningsgraden av dryckeskartonger. Vi har besökt skolans återvinningsstation (se bild) för att återvinna olika material. Slutligen har vi besökt en utställning som heter RE:USE på vårt lokala museum som handlar om hur olika material kan bli nya saker som man kanske inte tänkt på samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med våra olika material i produkter vad gäller miljö, hälsa och ekonomi. "