Norrskolan
Klass 5

Kommun: Uddevalla kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 48 st

Pedagogens namn: Anna Henriksson

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick samarbeta i lärpar och fundera på hur man får ett tydligt budskap om återvinning. Vi arbetade processinriktat i ca 1 månads tid (1 lektion/vecka). Sedan la vi fram alla förslag med varsin siffra och eleverna fick varsitt röstkort där de fick skriva den siffra (det bidrag) de ville rösta på (de fick inte rösta på sitt eget). Så vårt bidrag är klassens tre favoriter."

"Vi har gissat hur lång tid det tar för olika material att brytas ner i marken och satt fast olika material (inkl kartong) på en bräda och grävt ner den för att följa vad som händer (eller inte) med olika material under ett helt läsår. Vi har diskuterat och resonerat utifrån olika påståenden om återvinning, sant eller falskt samt tränat på att motivera våra svar. Vi har tagit reda på hur många gånger olika material kan återvinnas. Vi har ritat en serie om vad vi tror händer med en dryckeskartong när den är förbrukad och sen har vi sett en film som visar vad som händer och därmed lärt oss mer om det tekniska systemet kring återvinning i Sverige. Vi har gjort en undersökning i hemmet kring återvinningsgraden av dryckeskartonger. Vi har besökt skolans återvinningsstation (se bild) för att återvinna olika material. Slutligen har vi besökt en utställning som heter RE:USE på vårt lokala museum som handlar om hur olika material kan bli nya saker som man kanske inte tänkt på samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med våra olika material i produkter vad gäller miljö, hälsa och ekonomi. "

"Klassen har gjort affischer av stora vita pappersark samt använt Kartongmatchens kartongmallar för att sprida kunskap om återvinning om dryckeskartonger. Klassen har satt upp affischerna/lapparna på skolan, i mataffärer, i sina trappuppgångar, delat ut i brevlådor, tagit kort på dem och lagt ut dem på sina sociala medier, bett föräldrar sätta upp på sin arbetsplats mm. Eleverna kontaktade även lokaltidningen Bohusläningen som kom och gjorde ett fint reportage om elevernas kampanj (se bifogad bild), både i tryckt och digitalt format. Tidningen når, enligt dem själva, ca 105 000 läsare i veckan. Tidningen bifogade även en länk till Youtube där ett klipp visar hur man viker en dryckeskartong. Eleverna var mycket stolta över att de lyckades få tidningen att lyssna på dem och sprida deras budskap om varför det är viktigt att återvinna dryckeskartonger. De har verkligen fått uppleva hur man kan påverka sin omgivning!"