Rosenkulla Skola - Rosenkälla
Klass 5

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Kristina Andersson

Redovisade uppgifter