Kvarnbäcksskolan
Klass 5

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Emelie & Conny Ebersköld & Nyberg

Redovisade uppgifter