Ektorps skola
4E

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 51 st

Pedagogens namn: Liv Crona

Redovisade uppgifter

"Alla i klassen har designat sin egen mjölkpaketsbaksida med budskapet att återvinning är viktigt. Genom omröstning valdes sedan tre bidrag ut till tävlingen."