Ektorps skola
4E

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 51 st

Pedagogens namn: Liv Crona

Redovisade uppgifter