Stimmets skola
Klass 4b

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Lotta Rosen

Redovisade uppgifter