Kvibergskolan
Klass 4A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Grade 51

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Mitra Sarchami

Redovisade uppgifter