Kärraskolan
klass 4a, 4b och 4c

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 90 st

Pedagogens namn: Sofi Kollberg

Redovisade uppgifter