Alfaskolan
Klass 4A

Kommun: Fagersta kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Emelie Hermansson

Redovisade uppgifter

"I arbetet med NTA-temat \"Papper\" har eleverna lärt sig vad papper består av och har fått göra sitt eget papper av toalettpapper. Med detta arbete har eleverna fått förståelse för hur viktigt det för miljöns skull att återvinna allt papper."

"Klassen har arbetat med NTA-temat \"Papper\" och i samband med det också deltagit i Kartongmatchen. Eleverna har lärt sig hur papper tillverkas, tillverkat eget papper, om pappers olika egenskaper & användningsområden och vad man använde innan papper. De har också lärt sig om återvinningssystemet och att papper kan återvinnas upp till 7 gånger. Som avslutning på temat har eleverna räknat antal förbrukade och återvunna dryckeskartonger hemma. De tog med sig en dryckeskartong till skolan och så gick vi tillsammans till skolans närmsta återvinningsstation."

"Eleverna fick komma med förslag på hur vi skulle få en stor spridning på budskapet om återvinning. Vi enades om att vi troligtvis når flest om vi använder nätet, och valde därför att kontakta en lokal nyhetssida på Facebook. En artikel skrevs och publicerades och hade efter 3 dagar 119 likes, 15 kommentarer och 4 delningar. I denna match samarbetade vi med parallellklassen. https://www.facebook.com/Fagersta/posts/2108144802670085"