Bureskolan
Klass 4a

Kommun: Skellefteå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Annika Fransson

Redovisade uppgifter