Gläntanskolan
Klass 4

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 39 st

Pedagogens namn: Emelie Arlefur

Redovisade uppgifter