Julita skola
Klass 4-6J

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 31 st

Pedagogens namn: Lena Pettersson

Redovisade uppgifter