Olovslundskolan
klass 4-6E, grundsärskolan

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Maria Lestaric

Redovisade uppgifter