Björke skola
Klass 4-6

Kommun: Finspångs kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Susanne Nordangård

Redovisade uppgifter