Lingua Montessoriskolor, Lund
Klass 4-6

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Katarina Wallin

Redovisade uppgifter