Älvseredsskolan
Klass 4-5

Kommun: Falkenbergs kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Caroline Larsson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om olika kampanjer och hur man lätt får upp någons intresse. Barnen har gemensamt gett förslag på vad som kan stå på baksidan och sedan har de fått göra varsin. Dessa tre är våra bidrag."