Hemsjö skola
Klass 4

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Tina Karlsson

Redovisade uppgifter