Vällsjöskolan
Klass 4

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Maria Dahlin

Redovisade uppgifter

"Med stor entusiasm tog sig klassen an uppgiften att övertyga andra om vikten av att återvinna. De fick sedan tre röster var så man även kunde lägga en röst på sitt egna bidrag. Rösterna förelades mycket jämnt så det var en spännande räkning innan dessa tre \"paket\" blev klassens bidrag."