Solbackeskolan
Klass 3c

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Lena Hedlund

Redovisade uppgifter