Hörningsnässkolan
Klass 3B

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Susanne Persson

Redovisade uppgifter