Knut Lundmarkskolan
Klass 3B

Kommun: Älvsbyns kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Emelie Stenvall

Redovisade uppgifter