Enskede byskola
klass 3A 3B

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: ‪Ali Mahmoud

Redovisade uppgifter