St Olovsskolan
Klass 3A

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Anna von Walden

Redovisade uppgifter