Rydebäcksskolan
Klass 3 Röd

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Annika Forslund

Redovisade uppgifter