Gläntanskolan
Klass 3 Gläntan

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 54 st

Pedagogens namn: Frida Fernqvist

Redovisade uppgifter