Gläntanskolan
Klass 3 Gläntan

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 54 st

Pedagogens namn: Frida Fernqvist

Redovisade uppgifter

"Vi har besökt skolans soprum och källsorterat olika förpackningar. Vi har sorterat saker utifrån material i klassrummet och gjort en flippbok där eleverna fick tänka efter hur de ska sortera olika föremål. "