Rydebäcksskolan
Klass 3 blå

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Fia Magnusson

Redovisade uppgifter

""