Östra Strö skola
klass 3

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Sterner

Redovisade uppgifter