Sända klass 3 - 4
Klass 3 - 4

Kommun: Region Gotland

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Solveig Magnusson

Redovisade uppgifter