Eklöfska skolan
Klass 3

Kommun: Porvoo

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Ulrika Gustafsson-Villanen

Redovisade uppgifter