Tamburinen klass3
Klass 3

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 47 st

Pedagogens namn: Gunilla Jelbring

Redovisade uppgifter