Skärgårdsskolan Holmsund
Klass 2E

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Christina Edström

Redovisade uppgifter