Edboskolan
Klass 2C

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Annika Thorsén

Redovisade uppgifter