Ribbybergsskolan
Klass 2c

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Lena lagerqvist

Redovisade uppgifter