Skärgårdsskolan
Klass 2b

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Marlene Ödling

Redovisade uppgifter