Futurum
Klass 2ab

Kommun: Håbo kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Anne-frid Arvidsson

Redovisade uppgifter

"Hej här kommer klass 2abs bidrag till match 2 "