Uppsala enskilda skola
klass 2a

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Ingela Hellman

Redovisade uppgifter

"1. Eleverna arbetade i par med sin uppgift. Inga namn på bidragen. 2. Röstning. 3. 3 vinnande bidrag, resten av bidragen 2:a."

"Klassen har besökt skolans återvinningscentral och skrivit två slogans som handlar om återvinning. 1. Ni är världens bästa återvinnare! Hälsningar Juicepaketet. Mot ett nytt liv......Hoppas jag får nya kompisar på vägen!!! 2. Lägg mig i rätt avdelning. Annars!!!"

"1. Alla elever arbetade själva med sitt spridningskort. Ingen namnteckning på kortet 2. Rösta på 3 spridningskort (inte på sitt eget). 3. 1:a plats 3 kort. 2:a plats resterande kort."