Skärgårdsskolan
Klass 2A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Isabell Vincent

Redovisade uppgifter