Uppsala enskilda skola
klass 2a

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Ingela Hellman

Redovisade uppgifter