Vilbergsskolan
Klass 2A

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lotta Lönn

Redovisade uppgifter