Monbijouskolan
Klass 2A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Hanna Wiktorsson

Redovisade uppgifter