Älta Skola
Klass 2A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Simon Jacobsen

Redovisade uppgifter