Kvarnbäcksskolan
Klass 2A

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Zeynep Camci

Redovisade uppgifter