Korallens fritidshem
Klass 2 och klass 3 Korallens fritidshem

Kommun: Båstads kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 70 st

Pedagogens namn: Raila Persson

Redovisade uppgifter