Björkhagens skola
Klass 2 D

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Lovisa Humbleklint

Redovisade uppgifter