Alneskolan
klass 2 b

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Maria Lundblad

Redovisade uppgifter

"Vad viktigt det är att ha en medveten konsumtion. Önskar fler fick ta del av alla smarta reflektioner eleverna har. Här kommer tre av våra bidrag till återvinningskampanjen."

"Vi har pratat återkommande om vad viktigt det är att återvinna. Vad händer om vi inte gör det och skillnaden om vi gör det. Varje år är vår skola med i Håll Sverige rent och vi arbetar även där med att prata och fundera kring hur viktigt det är vad vi väljer att göra. Eleverna har fått se olika klipp och läsa texter om djuren de skulle få välja att ge sin krona till. Vi tittade hur skolan/fritids återvinner kartonger samt tog med oss fritids kartonger när vi besökte vår miljöstation. Vi dokumenterade besöket och sedan skrev några texter till bilden och då användes symboler som vi just gått igenom i svenskan tex glödlampa för att det är en bra ide."

"Vi har gjort spridningskort med uppmanande text efter att vi pratade om att alla kan göra något och att allt räknas. Spridningskorten har barnen tagit hem och föräldrarna uppmanas att lägga upp bilden och en liten text på deras sociala medel för att sprida all viktig kunskap. Tillsammans måste vi jobba med naturen, inte mot."