PeterSvenskolan
Klass 2

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 34 st

Pedagogens namn: Mattias Elgström

Redovisade uppgifter