Alingsås kommun, Hemsjö skola
Klass 2

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Lise-Lott Lindberg

Redovisade uppgifter