Braås skola
Klass 2

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Nina Lundh

Redovisade uppgifter

"Några av bidragen till match 2 från oss! "

"Gått till en återvinningsstation och lämnat in både skräp + våra mjölkförpackningar."

"Satt upp spridningskorten som ett kollage som vi sedan satte upp på skolan. Vi redovisade även för andra klasser vad vi har gjort och berättat varför. "