Mikaeliskolan
klass 2

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Hanna Sterve

Redovisade uppgifter