Axonaskolan
Klass 2

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Marie Husén

Redovisade uppgifter

"Alla eleverna i klassen fick först fundera gemensamt (och förslag skrevs på tavlan) kring vad reklam är och vad vi kunde rita. Därefter fick var och en rita och/eller skriva det som just den eleven tyckte var viktigaste budskapet. Därefter röstade vi fram de tre bidrag som vi skulle tävla med."

"Vi gick till en lokal affär här i Tollarp. Där finns de gröna containrar. Vi började med att fundera över vad vi kan slänga i dem. Därefter hjälptes vi åt att slänga/återvinna några vanliga hushållssopor t ex mjölkpaket. "